top of page

Uputstva za upotrebo MiH APP

U nastavku su uputstva za pojedinačne funkcije u aplikaciji. Uputstva su data u obliku videa i teksta sa slikama.

1. Prijava i odjava Bauleiter

U nastavku ćemo vam pokazati kako funkcioniše proces prijave početka i završetka radnog dana pojedinačnog Bauleitera u mobilnoj aplikaciji MIH.


Bauleiter mora svakog radnog dana prijaviti početak i kraj svog radnog dana. Mobilna aplikacija MiH predviđa da Bauleiter fotografira lokaciju na kojoj je počeo radni dan, kako na početku, tako i na kraju radnog dana. Poželjno je da Bauleiter fotografiše "Baustelle".

2. Prijava i odjava Kolone

U nastavku ćemo vam pokazati kako funkcioniše proces prijave početka i završetka radnog dana za pojedinačne Kolone u mobilnoj aplikaciji MiH.

Bauleiter mora pored svog radnog vremena prijaviti i radno vrijeme svake pojedinačne kolone za koju je odgovoran. Prijavljivanje radnog vremena kolone znači da Bauleiter prijavi početak i kraj radnog dana za svaku kolonu. Osim početka i kraja radnog dana, mora unijeti i podatak o trajanju ručka.

3. Prijava lošog vremenea (BAD WEATHER)

U nastavku ćemo pokazati kako se prijavljuje status "Loše vreme" za Kolone u mobilnoj aplikaciji MiH.

U slučaju lošeg vremena, Bauleiter mora za svaku kolonu koja ne radi zbog lošeg vremena, unijeti loše vreme u izvještaj o satima rada (KolonaH). Važno je da unese status lošeg vremena i u izvještaj o obavljenom poslu (Report). Aplikacija zahtijeva dvije vrste izvještaja za svaku kolonu: izvještaj o satima (KolonaH) i izvještaj o obavljenom poslu (Report). U slučaju lošeg vremena, potrebno je unijeti loše vreme u oba izvještaja, kao što je opisano u video uputstvima za upotrebu aplikacije.

4. Dodavanje i uklanjanje radnika u/iz kolone

U nastavku ćemo pokazati postupak dodavanja pojedinačnih radnika u Kolonu i postupak uklanjanja radnika iz pojedinačne Kolone u mobilnoj aplikaciji MiH.

Aplikacija je zasnovana tako da svaki Bauleiter može dodavati radnike u svoje kolone. Dakle, Bauleiter može dodati bilo kog radnika koji je unesen u sistem u svoju kolonu. Ako radnik nije unesen u sistem, Bauleiter treba obavestiti službu za kadrove o tome. Bauleiter obaveštava službu za kadrove tako što šalje ime i prezime radnika i poruku da radnik nije u sistemu, kao i zahtev da ga služba za kadrove unese. Radnika koji je već u sistemu dodajemo tako što izaberemo kolonu, a zatim pritisnemo taster "dodaj radnika".

Bauleiter može na sličan način ukloniti radnika iz kolone. Prvo izaberemo kolonu, zatim radnika, a potom komandu "ukloni radnika".

 

Sve navedeno je tačno prikazano u video snimku.

5. Dodavanje i uklanjanje kolone

U nastavku ćemo pokazati postupak dodavanja Kolone i postupak uklanjanja Kolone za pojedinačnog Bauleitera u mobilnoj aplikaciji MiH. Postupak je namenjen tome da Bauleiter može dodati novu Kolonu ili ukloniti određenu Kolonu.

bottom of page